Gyermekgondozási segély

Gyesre jogosult a szülő a

  • saját háztartásában nevelt gyermek 2. életévének betöltéséig
  • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig
  • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének végéig.

A gyes összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén a kétszeresével.
Az ellátás folyósításának időtartama nyugdíjjárulék levonása mellett, szolgálati időnek számít.

A gyesben részesülő szülő a gyermek egyéves koráig keresőtevékenységet nem folytathat.

A gyes folyósítása alatt a gyermeket egy éves kora előtt nem lehet elhelyezni intézményben. A gyermek egy éves kora után azonban időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető intézményben, figyelemmel a 2006. január 1-jei törvényi szabályozásra, mely szerint gyes mellett a gyermek 1 éves korának betöltése után akár napi 8 órás munkát is lehet vállalni.

2006. január 1-jétől a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tíz éves koráig folyósítható a gyes. Az ellátást ezután még méltányosságból sem lehet a továbbiakban megállapítani.

Ha a gyermek önmaga ellátására képtelen, állandó gondozásra, felügyeletre szorul, a szülő a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti az ápolási díj megállapítását.

Gyermeknevelési támogatás (gyet, főállású anyaság)

A gyermeknevelési támogatást az a szülő kérheti, aki saját háztartásában három, vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévétől 8. életévének betöltéséig jár.

A jogosultság független az előzetes biztosítási időtől, illetve a család jövedelmi, vagyoni helyzetétől.

A támogatás havi összege azonos a mindenkori nyugdíjminimummal, melyből 8,5 % nyugdíjjárulék kerül levonásra, az ellátás időtartama szolgálati időnek minősül.

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságánál kell benyújtani, az előírt formanyomtatványon.

A támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.

Gyet mellett a gyermek napi 5 órás intézményi elhelyezésben vehet részt.

A gyet mellett a szülő kereső tevékenységet folytathat, de az nem haladhatja meg a napi 4 órát. Időbeli korlátozás nélkül is lehet dolgozni, de csak abban az esetben, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Keresés az oldalon

Legutóbbi hozzászólások