Vizsgálatok

A gyermek fejlődését több oldalról közelíthetjük meg:

-Testi fejlődés: elmaradást okozhatnak krónikus betegségek, lelki problémák, szociális hátrány. Fontos a testméretek / súly, hossz, fejkörfogat, mellkörfogat/ rögzítése a különböző életkorokban, és a megfelelő percentilisek alkalmazása.

Pszichomotoros fejlődés:

 fontos a fejlődési mérföldkövek ismerete!

Nagymozgások: fordulás, ülés, állás, járás, mozgáskoordináció

Finommozgások: kézhasználat, szem-kéz koordináció

Beszédfejlődés, mentális képességek

Szocializáció, önállóság

Mivel a fejlődésben minden mindennel összefügg, alapvető szabálynak kell tekintenünk, hogy bármelyik téren tapasztalunk elmaradást vagy kóros irányú fejlődést, meg kell vizsgálni az összes többi területet is.

Hogyan történik mindez?

Úgy, hogy először valaki észreveszi, hogy valami nincs rendben a gyermekkel. Tapasztalt szülők, nagyszülők összehasonlítják a gyermek fejlődését a többiekével. A háziorvosnak, védőnőnek is nagy szerepe van ebben.

Sajnos, még ma is előfordul néha, hogy arra vár a család vagy a háziorvos, hogy a gyermek majd kinövi a baját.

Ez néha megtörténhet, ekkor valószínű, hogy átmeneti szociális vagy spontán rendeződő pszichés ok állt a háttérben.

Mit tegyünk?

A vizsgálatokat mindig a helyi adottságoknak megfelelően kell tervezni.

Orvosi-, gyógypedagógiai-, pszichológiai állapotfelmérésre van szükség. Helyes, ha közel egy időben történnek a vizsgálatok. Sajnos ma hazánkban kevés olyan intézmény van, ahol minden hozzáférhető.

A gyermek fejlődésbeli elmaradása során első lépés, hogy eldöntsük, orvosilag befolyásolható betegsége van-e a gyermeknek, és hogy az milyen természetű. Ehhez az alábbi vizsgálatokra van szükség:

Belszervi vizsgálat

Neurológiai, fejlődésneurológiai vizsgálat

 Laboratóriumi részletes vizsgálatok

Elektrofiziológiai vizsgálatok /EEG,BERA,VEP/

Érzékszervek vizsgálata: szemészet, gégészet, hallásvizsgálat

Képalkotók: csecsemőkorban ultrahang, majd CT, ill. MR

Genetikai, szindromatológiai vizsgálat

Szükség esetén kiegészítő egyéb vizsgálatok

A gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálatot vagy a helyi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság végzi. Ez a bizottság jogosult annak eldöntésére, hogy törvény szerint milyen fejlesztésre jogosult vagy milyen oktatási intézményben tanulhat a gyermek. Vannak magánintézmények is, ha a szülő más megoldást szeretne.

Ezt követően kerül sor a vizsgálatok eredményein alapuló, komplex, egyénre szabott terápiákra és intézkedésekre.

Sajnos, az is előfordul, hogy különféle kezelések történnek előzetes kivizsgálás nélkül. Javaslatunk: ne fordítsuk fel a rendszert! Bármely kezelés eredményessége, amelyet nem előz meg alapos kivizsgálás, megkérdőjelezhető.
Mit kezelünk?
Ugyanakkor az orvos, aki tudja, mi baja van a gyermeknek, de nem tudja, hogy milyen fiziotherapiás, gyógypedagógiai és pszichológiai módszerek állnak rendelkezésre, szintén nem számíthat sikerre.

Keresés az oldalon

Legutóbbi hozzászólások