Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermeket nevelő, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül, illetve időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Ilyenek pl.: krónikus, hosszantartó betegségből eredő jövedelem-kiesés, nagyobb összegű váratlan vagy tervezhető, valamint önhibán kívüli kiadások (tüzelővásárlás, beiskolázás, elemi károsultság, baleset stb.)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható elsősorban:

 • átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,
 • a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés elősegítésére,
 • beiskolázásra, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
 • élelmiszerre,
 • ruhaneműre,
 • gyógyszerre, elsősorban akkor, ha közgyógyellátási igazolvány kiadására nem jogosult,
 • gyermekintézmények étkezési térítési díjának megfizetésére, elsősorban akkor, ha a gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban.

Az önkormányzatok esetében mindig helyi rendelet szabályozza, hogy kik jogosultak rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.  A támogatás Szentes városban akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 50 %-kal növelt összegét.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartás, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
 • étkezési térítési díj esetében az oktatási intézmény javaslata,
 • gyógyszersegély esetén a gyógyszertár igazolása a gyógyszerköltségről.

Keresés az oldalon

Legutóbbi hozzászólások