Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő, tartósan beteg gyermeket nevelő szülő, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a nyugdíjminimum 140%-át.
A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző három hónap havi átlagát kell figyelembe venni.
A kérelemhez szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
  • 3 havi nettó átlagkeresetről, illetve minden más egyéb jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
  • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány betétlapjának másolata,
  • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat,
  • a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
  • középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási igazolása.

A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít:

  • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
  • az egyszeri támogatásnak, valamint
  • az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi  XXXI. törvény rendelkezik a térítési díjak esetén biztosítható kedvezményekről.

Ennek megfelelően 100 %-os kedvezményt, vagyis ingyenes étkeztetést kell biztosítani annak

  • akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították és bölcsődés, óvodás, vagy általános iskola 1-4. osztályos tanulója.

50 %-os térítési díj kedvezményre jogosult

  • akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították és általános iskola felső tagozatos, vagy középiskolai tanuló,
  • 3 vagy több gyermekes családban él,
  • tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, aki után a szülő emelt összegű családi pótlékban részesül.

Keresés az oldalon

Legutóbbi hozzászólások