Közlekedési támogatás

A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.
Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a járás, terhelhetőség és tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.

A támogatás annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:

  • akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg,
  • aki fogyatékossági támogatásban nem részesül.

A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000 Ft/év, ami magasabb, ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, ill. saját háztartásában kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.

A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-ig nyújtható be,
csatolandó mellékletek:

  • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény, amit a háziorvos, vagy beutalása alapján szakorvos állít ki (azoknak, akik már részesültek támogatásban és állapotuk végleges, új szakvéleményt nem kell beszerezniük)
  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév január hónapban kiküldött, az elmúlt évben kifizetett nyugdíj összegére vonatkozó igazolást csatolják).

A fenti határidőt követően akkor nyújtható be a kérelem, ha a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be.

Keresés az oldalon

Legutóbbi hozzászólások