Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás adható annak a családnak vagy egyedül élő személynek, aki az önkormányzat  helyi rendeletében meghatározott lakásnagyságot meg nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik.

A támogatás fajtái:

  • Normatív: Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
  • Méltányos: Az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át.

A támogatás formája lehet:

  • pénzbeli és
  • természetbeni juttatás.

A kérelemhez szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
  • jövedelemigazolások (3 havi átlagkeresetről),
  • minden más egyéb jövedelemről nyilatkozat,
  • lakásfenntartással kapcsolatos kiadásokról szóló közüzemi igazolások (víz, villany, gáz, pénzintézeti tartozás, szemétszállítási díj, közös költség, albérleti szerződés),
  • lakás alapterületét hitelesen igazoló bizonylatok (tulajdoni lap, adásvételi szerződés, használatba vételi engedély).

A lakásfenntartási támogatás időtartama 1 év, amit lejárat után újra lehet igényelni. A méltányossági lakásfenntartási támogatás szabályait az önkormányzatok saját helyi rendeleteikben határozzák meg.

Keresés az oldalon

Legutóbbi hozzászólások